קציצות פרגית

59.00

המחיר לכ 1.200 ק"ג (כ 16 יחידות). ק"ג = 49 ש"ח