קמח מנופה סוגת

6.90

קמח מנופה סוגת | 1 ק"ג
ללא צורך בניפוי