לימון

9.80
מחיר לק"ג (כ - 6 י"ח)

תיאור

מחיר לפי משקל, לק"ג.