חומוס שלם פרי הגליל

חומוס שלם | פרי הגליל
מוכן לאכילה

תיאור

חומוס גרגירים עדן