גרעיני תירס

5.50

פרי גליל | משקל נקי 340 גרם משקל מסונן 285 גרם